Đào tạo sinh viên tập sự

  • 26/02/2015

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp cận với các công việc thực tế để định hướng tốt cho hoạt động học tập hiện tại cũng như định hướng công việc trong tương lai.

Tuyển sinh viên luật đăng ký tập sự tại văn phòng

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp cận với các công việc thực tế để định hướng tốt cho hoạt động học tập hiện tại cũng như định hướng công việc trong tương lai. Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên có cơ hội đăng ký tập sự thường xuyên tại văn phòng:

[ Về trang chủ ] [ Quay lại trang trước ]

Bình luận