Luật sư tập sự

  • 26/02/2015

Theo quy định của Luật luật sư: Sau khi các học viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư phải đăng ký tập sự 12 tháng tại văn phòng luật sư hoặc Công ty luật.

Công ty luật Minh Khuê đăng ký tuyển luật sư tập sự hành nghề luật tại Văn phòng.

Theo quy định của Luật luật sư: Sau khi các học viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư phải đăng ký tập sự 12 tháng tại văn phòng luật sư hoặc Công ty luật.

Tuy nhên trên thực tế: Hoạt động đăng ký tập sự của các "luật sư tương lai" chỉ mang tính hình thức, thiếu thực tiễn, không có người hướng dẫn...

Nhằm khắc phục những hạn chế đó, Luật Minh Khuê đưa ra chương trình tập sự khác biệt nhưng vẫn đảm bào rèn luyện và phát triển các kỹ năng của các luật sư trong tương lại.

 

[ Về trang chủ ] [ Quay lại trang trước ]

Bình luận