pháp chế doanh nghiệp

  • Pháp chế doanh nghiệp

    Pháp chế doanh nghiệp

    06/03/2015

    Công ty luật Minh Khuê tyển sinh lớp đào tạo kỹ năng thực hành pháp chế doanh nghiệp: Đối tượng tham gia là Sinh viên Luật, cử nhân luật , cán bộ pháp chế các doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật có nhu cầu.