Khóa 4 - Đào tạo kỹ năng thực tiễn tư vấn và hành nghề luật

  • 06/03/2015

Không biết phải làm như thế nào khi mình đã kết thúc năm 3 và sắp sửa bước vào năm thứ 4 của những năm tháng học đại học , chuẩn bị ra trường nhỉ? Đó là tâm lý chung, suy nghĩ của rất nhiều bạn sắp sửa tốt nghiệp đại học.

Sinh viên tốt nghiệp khóa 4: Đào tạo kỹ năng thực tiễn tư vấn và hành nghề luật

[ Về trang chủ ] [ Quay lại trang trước ]

Bình luận